Vergelijk uw verzekeringen!

Selecteer direct welke verzekering u wilt vergelijken! Bespaar al snel honderden euro's per jaar op uw verzekeringen!

Medische kosten bij mijn reisverzekering

Vergoedingen basisverzekering

De basisverzekering vergoedt tijdens een vakantie voor iedereen spoedeisende medische zorg in het buitenland. De vergoeding bedraagt maximaal 100% van het Nederlandse tarief. In de meeste Europese landen vallen de kosten voor medische zorg lager uit dan in Nederland. De basisdekking van uw zorgverzekering is dan bij spoedeisende hulp meestal voldoende. Buiten Europa is de gezondheidszorg echter in een aantal landen juist weer duurder dan in Nederland. Voor die meerkosten heeft u dan een aanvullende reisverzekering nodig met dekking voor geneeskundige kosten buiten Europa.

Medische kosten

Nederland heeft met de meeste Europese landen afspraken gemaakt over de zorgkosten. In deze landen heeft u recht op medische zorg zoals omschreven in het zorgpakket van het betreffende land. De kosten voor die zorg worden achteraf verrekend met Nederland. In landen waarmee Nederland geen afspraken heeft gemaakt, heeft u recht op medische zorg vanuit de basis- en reisverzekering. Het is daarom verstandig om, als u een reisverzekering gaat afsluiten, te kijken voor welke landen het verstandig is aanvullende geneeskundige kosten mee te verzekeren.