Vergelijk uw verzekeringen!

Selecteer direct welke verzekering u wilt vergelijken! Bespaar al snel honderden euro's per jaar op uw verzekeringen!

All-risk autoverzekering

All-risk dekking

Een all risk autoverzekering is een autoverzekering met de meest uitgebreide dekking. All risk wil niet werkelijk zeggen dat alle risico's gedekt zijn, maar de meeste schade aan anderen en aan het eigen voertuig vallen uiteraard wel binnen de dekking.

Wat wordt er gedekt?

Welke schades er precies door de verzekering gedekt word verschillen per verzekeraar. Een all risk dekking biedt allereerst de dekking van een WA autoverzekering; oftewel schade aan derden. Daarnaast wordt er dekking verleend als er schade is aan het eigen voertuig door de meest uiteenlopende oorzaken. Om u een duidelijk beeld te geven van welke oorzaken de schade aan het eigen voertuig onder de dekking valt hebben we hieronder een lijst weergegeven;

 • brand, ontploffing, vuurwerk en blikseminslag
 • diefstal
 • botsingen met dieren
 • storm, hagel, overstroming en andere natuurverschijnselen
 • botsing, omslaan, slippen
 • schade die ontstaat door een technisch gebrek in het voertuig
 • kwaadwilligheid van anderen
 • vandalisme

Verschillen tussen verzekeraars

Zoals aangegeven kunnen er grote verschillen bestaan tussen de verzekeraars. Wij raden u aan om voordat u een autoverzekering afsluit eerst even goed te kijken welke schade precies binnen de dekking van de allrisk autoverzekering valt.

Niet gedekt

Uiteraard zijn er ook altijd zaken die bij een allrisk autoverzekering niet onder de dekking vallen;

 • normale slijtage van het voertuig
 • afschrijving van de economische waarde van het voertuig
 • opzettelijke schade
 • schade die ontstaat als de bestuurder onder invloed van alcohol of drugs verkeert